loading

شرایط عقد در حرم امام رضا

post-cover
✅ شرایط مراسم عقد در حرم حضرت رضا علیه السلام به شرح زیر است:
۱) در حرم مطهر صرفا خطبه عقد دائم قرائت می‌شود، همچنین در صورت عدم حضور در زمان تعیین شده تا ۸ روز  امکان برگزاری مراسم عقد در حرم وجود نخواهد داشت.

۲)حفظ شئونات اسلامی از جمله پوشیدن چادر مناسب و ضخیم، نداشتن آرایش، عدم پاشیدن نقل و شکلات و قندساییدن، الزامی است.

۳) ظرفیت معین شده برای حضور زوجین به همراه خانواده ها حداکثر ۱۵  نفر است.

۴)مدت حضور در رواق جهت اجرای مراسم ۱۵ دقیقه است.

۵)مدارک و شرایط لازم جهت جاری شدن خطبه عقد:
الف: شناسنامه عکسدار زوجین ودرصورت نبود نامه محضری دال برازدواج زوجین و شناسنامه پدر زوجه
ب: حضور پدر زوجه (در صورت زنده بودن) یا جد پدری (در صورت فوت پدر)
ج: ارائه وکالت نامه محضری یا گواهی فوت پدر زوجه در صورت عدم حضور پدر و جد پدری
د: ارائه برگه آزمایشات و تاییدیه محضری
(در صورت همراه نداشتن مدارک فوق، پذیرش انجام نخواهد شد)

۶)آوردن هرگونه وسائل مربوط به مراسم عقد از جمله آینه و شمعدان، گل، قند و ... به داخل رواق ممنوع است.

۷)بجای دست زدن با ذکر صلوات مجلس خود را معطر نمایند.

۸) اصل مدارک بارگذاری شده، جهت نهایی شدن ثبت نام پس از دریافت کد رهگیری و تائید، قبل از زمان شروع عقد، تحویل واحد پذیرش شود.

۹)در جهت حفظ امنیت و آرامش فضای ملکوتی حرم مطهر با خادمین همکاری شود.

۱۰)در جهت حفظ حرمت و پاسداشت حوزه حرم مطهر رضوي، از اخذ تصاوير آتليه‌اي خودداري نمائيد.

 

ویدئو :