loading

۵ نشانهٔ یک رابطه پایدار

post-cover
🟡 هیچ رابطه‌ای وجود ندارد که همیشه در صلح و صفا باشد. دریای هر پیوندی روزی مواج می‌شود. مهم این است که دو طرف بر خود مسلط باشند و با برقراری یک رابطه سالم کشتی خود را به سلامت به ساحل برسانند.

⁉️ زوجین می‌توانند سوالاتی را از خود در زمینه ایجاد رابطه سالم و پایدار بپرسند تا در شکل‌دهی یک رابطه عاطفی سالم به آنها کمک کند از جمله:

۱️⃣ آیا به یکدیگر اعتماد دارید؟ با یکدیگر صادق و روراست هستید؟

۲️⃣ آیا به یکدیگر احترام می‌گذارید؟

۳️⃣ آیا در مورد احساسات، امیدها، ترس‌ها و رویاهای خود در امنیت کامل صحبت می‌کنید؟

۵️⃣ آیا برابری و انصاف و مسئولیت پذیری در رابطه شما وجود دارد؟

✅ در یک رابطه سالم، هر فردی قادر است آنچه را که نیاز دارد به دست آورد.

ویدئو :