loading

اصول گفتگوی موثر در دوران آشنایی(۱)

post-cover
🔸️ بخشی از شناخت ما نسبت به طرف مقابل به کمک گفتگو فراهم میشه؛ فن بیان و زبان بدن در گفتگوی حضوری، آنچه در مورد خودمون به زبان میاریم و سوالاتی که از دیگری می پرسیم، همگی می تونن تا حدودی نشان دهنده طرز فکر و نگاه ما باشن و طرف مقابل رو به حدی از آگاهی برسونن و البته به جلسات آشنایی سمت و سو بدن.

 

📹 دکتر محمد طهرانی، روانشناس بالینی و مشاور خانواده در این ویدئو، در مورد گفتگوی موثر در جلسات آشنایی صحبت کردن.
با هم ببینیم.

🔸🔸🔸

✅ این ویدئو ادامه دارد.

ویدئو :