loading

ترس‌های شایع در ازدواج

post-cover
🔸🔸🔸

1️⃣یکی از مسائلی که ازدواج را به تاخیر می‌اندازد و یا حتی در برخی موارد، موجب تجرد قطعی افراد می‌شود، ترس‌ها و نگرانی‌‌ها هستند.
در صورتی که فرد با وجود داشـــتن شـــرایط مناسب و یا نســـبتا مناسب بـــرای ازدواج، از نظر روحی، پذیرش ازدواج را در خود نمی‌بیند و یا گمان میکند بعد از ازدواج دچار آسیب‌های بزرگ و یا غیرقابل جبرانی می‌شود، وجود ترس‌‌ها و توجه به آنها را باید جدی گرفت.

 

🔸🔸🔸

2️⃣ ترس از محدود شدن و از دست دادن آزادی:

ماهیت یک ازدواج موفق اینطور پیش میرود که مثل هر بدست آوردنی، از برخی ابعاد و جنبه‌های زندگی مجردی‌ عبور کنیم، این یک واقعیت است؛
برای تبدیل از «من» به «ما» شدن.
در این مسیر، افراد با مسئولیت‌هایی روبرو می‌شوند که با گذشت زمان شکل و ابعاد آنها تغییر و افزایش پیدا میکند؛ اما همه اینها به معنی عبور از فردیت و از دست دادن آزادی نیست.

 

🔸🔸🔸

3️⃣ در واقع هر کدام از طرفین در یک ازدواج موفق، علاوه بر اینکه برای ما شدن و تمرکز بر جنبه‌های زندگی مشترک تلاش می‌کنند؛ استقلال، اهداف و علاقمندی‌های شخصی خود را نیز دنبال می‌کنند و برای رشد فردی خود نیز زمان می‌گذارند.

🔸🔸🔸

4️⃣ ترس از شکست و اشتباه:

تعهد و پذیرش مسئولیت ازدواج تصمیم ساده‌ای نیست و نیاز به بررسی‌‌ دقیق و آگاهی بسیار دارد و در نهایت هم با استرس و نگرانی و ترس همراه است، اما ترس افراطی از شکست و اشتباه، بدلیل رابطه عاطفی ناموفق و یا دیگر عوامل، گاهی موجب می‌شود تا فرد از اصل ازدواج بگذرد.

🔸🔸🔸

5️⃣ باید به این نکته توجه کرد که ازدواج موفق با آموزش و یادگیری برخی مهارت‌‌ها، دقت در اشتراکات و اختلافات و در نهایت کمک گرفتن از متخصص، تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی‌ست.

🔸🔸🔸

6️⃣ هر کدام از این ترس‌ها و نگرانی‌ها نیز طبیعی و برای همه افراد در شرف ازدواج وجود دارند، اما زمانی که مانعی بر سر راه ازدواج شما می‌شوند و با وجود داشتن دیگر شرایط سد راهتان، باید به آنها توجه بیشتری کنید و با کمک متخصص در جهت بهبود این موانع گام بردارید.